EĞİTİM

  • Değer Akış Haritalama, Zaman etütleri (Proses akışının etüt edilmesi)
  • TPM (Toplam Üretken Bakım) (Kestirimci-Güvenirlik Merkezli Bakım)
  • A3 Problem çözme (problem çözümüne sistematik ve takipçi yaklaşım) 
  • SMED (Hızlı Kalıp Değişim) 5S (Çalışma Yerinin düzenlenmesi)
  • Kaizen (Küçük iyileştirmeler, çalışanların katılımı)
  • JIT-Kanban, PUKÖ, Jidoka / Poka Yoke, Hat dengeleme (Stok yönetimi, Kalite, İyileştirme yaklaşımları)
  • Standart Operasyon Prosedürleri